เอเอฟซีแจ้งกฏข้อห้ามก่อนเกมไทย-สิงคโปร์

ข้อกำหนดการนำอุปกรณ์เชียร์เข้าสนามแข่งขัน มีดังนี้

– งดการนำอุปกรณ์การเชียร์ที่ผิดต่อกฎระเบียบการแข่งขันทุกชนิด

-อุปกรณ์การเชียร์ทุกชนิดจะต้องได้รับการตรวจสอบและต้องได้รับอนุญาตจากฝ่ายจัดการแข่งขัน โดยการพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

– ห้ามนำธงที่มีขนาดใหญ่เกิน 2×3 เมตร เข้าสนามแข่งขัน (ยกเว้นธงชาตินำเข้าได้ แต่ถ้ามีขนาดใหญ่เกินกว่าที่กำหนดต้องทำหนังสือถึงสมาคมที่อีเมล เพื่อขออนุญาตและนำฝากอุปกรณ์ต่างๆ กับฝ่ายจัดการแข่งขัน ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 17.00 น.)

– ห้ามนำด้ามธงที่ทำจากวัสดุแข็ง เช่น เหล็ก,อลูมิเนียม,ท่อ PVC หรือ ไม้ และ/หรือมีความยาวเกิน 1 เมตร เข้าสนามแข่งขัน

– ห้ามนำธงที่มีข้อความที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง การเมือง ข้อความที่เป็นการดูหมิ่น สร้างความแตกแยก ยั่วยุผู้อื่น เข้าสนามแข่งขัน

– ในวันแข่งขัน จะไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์เชียร์ใดๆ ที่นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้น เข้าสนามแข่งขันโดยเด็ดขาด

STADIUM CODE OF CONDUCT : ข้อกำหนดการนำอุปกรณ์เชียร์เข้าสนามแข่งขัน

สำหรับแฟนบอล/กลุ่มแฟนบอลที่มีความประสงค์จะนำอุปกรณ์เชียร์เข้าสู่สนาม เช่น ป้ายทุกขนาด กลอง ธง ด้ามธง หรือ อุปกรณ์การเชียร์ทุกชนิด ให้ทำหนังสือถึงสมาคมที่อีเมล เพื่อขออนุญาตและนำฝากอุปกรณ์ต่างๆ กับฝ่ายจัดการแข่งขัน ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 17.00 น.

PROHIBITED ITEMS : สิ่งต้องห้ามนำเข้าสนามแข่งขัน และสถานที่จัดการแข่งขัน

– ห้ามนำอาวุธเข้า / No weapons

– ห้ามสูบบุหรี่ในสนาม / No smoking

– ห้ามนำเข้าขวดน้ำ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว และกระป๋อง / No bottles, plastic bottles and cans

– ห้ามนำเข้า หรือจุดพลุประทัด หรือไฟเย็น / No fireworks and sparklers

– ห้ามนำนกหวีด แตร และเลเซอร์ เข้าสนาม / No whistle, horn and laser

– ห้ามปิดใบหน้า / No face-maskคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

– ห้ามนำสารเสพติดเข้าสนาม / No drugs

– ห้ามนำป้ายหรือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการเหยียด หรือโฆษณา เข้าสนาม / No signs or symbols related to politics Racism and commercial

– ห้ามนำ สัตว์เลี้ยง ทุกชนิดเข้าสนาม / No pets

– ห้ามนำกล้อง DSLR และไม้เซลฟี่เข้าสนาม / No DSLR cameras and selfie stick

– ห้ามขว้างปาวัตถุใดๆ ลงในสนาม / Do not throw any objects down the field

– ห้ามบินโดรน / No drone

PROHIBITED ITEMS : สิ่งต้องห้ามนำเข้าสนามแข่งขัน และสถานที่จัดการแข่งขัน

ผู้ที่เข้าชมการแข่งขันห้ามทำการบันทึกภาพการแข่งขัน หรือส่งสัญญาณการถ่ายทอดสดภาพการแข่งขัน รวมถึงการ Live ทาง Facebook หรือ แฟนเพจ โดยเด็ดขาด หากสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย ผู้ถือสิทธิ์การแข่งขันได้มีการตรวจพบจะดำเนินการให้ออกจากสนามแข่งขันทันที และดำเนินการตามกฎหมาย

วัสดุ หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่อาจจะเป็นอันตราย หรืออาจทำให้เกิดความไม่เรียบร้อยต่อการจัดการแข่งขัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

หากผู้ใดกระทำการฝ่าฝืน ฝ่ายจัดการแข่งขัน จำเป็นต้องดำเนินคดีตามกฏหมายที่บัญญัติไว้สูงสุด

ห้ามนำเข้า ห้ามจุดพลุ จุดแฟลร์ และห้ามมิให้กระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความความเสียหายต่อทรัพย์สิน และภาพลักษณ์ภายในเขตพื้นที่ของสนาม

หากผู้ใดกระทำการฝ่าฝืน ฝ่ายจัดการแข่งขัน

จำเป็นต้องดำเนินคดีตามกฏหมายที่บัญญัติไว้สูงสุด